توجه: در گروه تخصصی ویراستاری آکادمیک، تمام مقالات با بالاترین کیفیت ویراستاری می شوند. بنابراین، کارمزدهای ویراستاری به کیفیت ویراستاری ارائه شده بستگی ندارند؛ بلکه به میزان ویراستاری مورد نیاز مقالات شما بستگی دارند. بنابراین می توانید مطمئن باشید که مقالات شما با بالاترین کیفیت ممکن ویراستاری می شوند.

تمامی ویراستاری ها در حداقل زمان ممکن و با حداکثر کیفیت و نارلترین قیمت صورت می پذیرند و می توانید از پذیرش مقالات خود در جوامع علمی مطمئن باشید. با این وجود بورد تخصصی ویراستاری آکادمیک تا پذیرش نهایی مقالات در کنار شما خواهد ماند و هیچگونه هزینه ای برای ویراستاری های بعدی یک مقاله دریافت نمی نماید.

قیمت های ویراستاری به میزان ویراستاری مورد نیاز متن شما بستگی دارد. سفارشات شما طی دو تا سه مرحله ویرایش می شوند تا از عاری بودن اثر شما از هرگونه خطا و اشتباهی اطمینان حاصل شود. در صورت وجود نیازمندی های دیگر علاوه بر ویراستاری متون، قیمت ها برای نیازمندی های مازاد توافقی خواهد بود.

با توجه به شرایط مقاله و فوریت در تحویل مقاله، مبلغ کارمزد سفارش های ویراستاری و ترجمه به ازای هر صفحه ۳۰۰ کلمه ای بین ۱۰۰۰۰ تا ۸۰۰۰۰ خواهد بود.