ویراستاری زبانی و ساختاری تمامی متون انگلیسی

·         کتاب

·          مقاله (برای انتشار در ISI و Elsevier و دیگر مراکز، مؤسسات، و ژورنال های علمی)

·         پایان­ نامه

·         پژوهش های علمی

·         رساله و تحقیق

در مقاطع مختلف و تمامی رشته های دانشگاهی:

·         کارشناسی

·         کارشناسی ارشد

·         دکترا

برای پذیرش در دانشگاه­ های اروپایی،  امریکایی و  تمامی دانشگاه­ های انگلیسی زبان

خدمات قابل ارائه:

·         ویراستاری زبانی و ساختاری متون

·         ویراستاری اعلام و نشانه­ های سجاوندی

·         ویراستاری هم­ آیی ­ها

·         جایگزینی واژه های عمومی با واژه های آکادمیک

·         بازنویسی متون جهت اجتناب از دزدی ادبی (Plagiarism)

·         بازنویسی جملات در قالب انگلیسی (در صورت لزوم) جهت ادای بهتر مطالب