مقاله شما با استفاده از قابلیت Track Changes  نرم افزار word ویرایش شده است تا امکان این را داشته باشید که اصل متن و تغییرات اعمال شده را در حالت جداگانه و یا با هم مشاهده فرمایید. این راهنمای کوتاه، شما را با نحوه استفاده از این قابلیت آشنا می سازد.

جهت رفتن به بخش track changes  به تب  Review بروید.

در قسمت میانی می توانید این قابلیت را مشاهده فرمایید. یک منوی پایین رو در این قسمت تعبیه شده است که به شما این امکان را می دهد تا متن اصلی خود بدون تغییرات، متن ویراستاری شده و یا هر دو متن را بطور هم زمان مشاهده فرمایید.

با انتخاب Final: Show markup یا Original: Show markup متن ویرایش شده به همراه متن اصلی نشان داده می شود که تغییرات بطور رنگی نمایش داده شده است. قسمت های حذف شده خط خورده اند.

با انتخاب Final متن ویرایش شده بدون متن اصلی نمایش داده می شود.

با انتخاب Original متن اصلی بدون ویراستاری های انجام شده نمایش داده می شود.

با کلیک راست بر روی هر تغییر یک پنجره باز می شود که توسط آن می توانید تغییر پیشنهادی را بپذیرید یا رد کنید. برای پذیرفتن Accept Change و برای رد کردن Reject Change را انتخاب نمایید.

چنانچه تمام تغییرات پیشنهادی را قبول دارید می توانید تمام تغییرات را بطور یکجا بپذیرید و در صورت قبول نداشتن تغییرات پیشنهادی توسط ویراستار می توانید همه تغییرات را بطور یکجا رد نمایید. برای پذیرفتن تمام تغییرات بر روی آیکون Accept  که در بخش Changes در نوار بالا قرار دارد کلیک نمایید و گزینه Accept All Changes را انتخاب نمایید.  برای رد کردن تمام تغییرات بر روی آیکون Reject  که در بخش Changes در نوار بالا قرار دارد کلیک نمایید و گزینه Reject All Changes را انتخاب نمایید.