گروه ویراستاری آکادمیک،  تخفیف خدمات خود را در چند طرح عضویتی، وفاداری، حجمی  و مناسبتی به دانشجویان و دانش پژوهان سرتاسر ایران ارائه می دهد. جهت اطلاع بیشتر از طرح های تخفیف گروه به پیوندهای زیر مراجعه فرمایید.

طرح تخفیف عضویتی، وفاداری و حجمی

طرح تخفیف مناسبتی