تخفیف های عضویتی: 

عضویت در وب سایت: ۵ درصد

با عضویت در وب سایت گروه از تخفیف ۵ درصدی برای سفارشهای خود بهره مند شوید. برای عضویت و دریافت کد تخفیف به صفحه عضویت مراجعه فرمایید.