برای عضویت در سایت و بهره مندی از تخفیف ویراستاری، خواهشمند است موارد زیر را به آدرس  thesisedit.ir@gmail.com ایمیل کنید. پس از ارسال موارد زیر، کد تخفیف و عضویت برای شما صادر گشته و ارسال خواهد شد.

۱٫ Name: نام و نام خانوادگی؛

۲٫ Email: آدرس ایمیل؛

۳٫ Phone: شماره تلفن همراه؛

۴٫ University: دانشگاه محل تحصیل؛

۵٫ Academic Field/Degree: رشته تحصیلی و مقطع تحصیلی؛